Czas wygenerowania treści 2020-12-06 02:25:45

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 484/246/III/2009 z dnia 5 marca 2009 roku
w sprawie:
zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2851/215/III/2008 z dnia 02.12.2008 r. w sprawie listy ekspertów Komisji Oceny Projektów, powoływanych w celu bezstronnej i rzetelnej oceny projektów realizowanych w ramach poddziałań 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa, 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP, 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa oraz 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt.4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami), art. 25 ust. 1 pkt 2, art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227 poz. 1658 z póĽniejszymi zmianami).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-03-2009 10:58:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713