Czas wygenerowania treści 2020-12-05 05:43:34

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 418/245/III/2009 z dnia 3 marca 2009 roku
w sprawie:
zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 425/TW/2008 z dnia 16.04.2008 roku z Tatrzańsko-Beskidzką Spółdzielnią Producentów “Gazdowie” w Leśnicy.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽn. zmianami), uchwały Nr 1664/90/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA plus, uchwały Nr 680/152/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięć zgłoszonych do I otwartego konkursu ofert na realizację zadań zawartych w Programie aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – OWCA plus


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Bernyś 10-03-2009 10:51:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713