Czas wygenerowania treści 2020-12-05 06:51:26

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 431/245/III/2009 z dnia 3 marca 2009 roku
w sprawie:
ogłoszenia szóstej edycji Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi

Na podstawie
art.14 ust.1 pkt.6, art.41 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.. 1590 z póĽniejszymi zmianami ), w związku z uchwałą Nr II/37/6/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015” poprzez przyjęcie „ Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020” oraz uchwałą Nr II/48/1/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia „Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Bernyś 10-03-2009 09:55:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713