Czas wygenerowania treści 2020-11-28 18:17:29

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 453/246/III/2009 z dnia 5 marca 2009 roku
w sprawie:
oddania w użytkowanie nieruchomości na rzecz Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie na czas nieoznaczony i ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania nieruchomości

Na podstawie
art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.), § 3 i § 5 Zasad ustalania opłat z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego (uchwała nr 2884/215/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 2 grudnia 2008 roku)Metryczka informacjiWprowadzenie: Jolanta Kania 10-03-2009 09:30:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713