Czas wygenerowania treści 2020-11-25 11:29:34

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 425/245/III/2009 z dnia 3 marca 2009 roku
w sprawie:
przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Psychiatrycznemu w Toszku nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., nr 14, poz. 89 z póĽn. zm.) i art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z póĽn. zm.) w związku z § 12 lit. „a” i § 13 ust. 1 Zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Uchwała Nr III/27/4/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 sierpnia 2008 roku)Metryczka informacjiWprowadzenie: Jolanta Kania 06-03-2009 13:37:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713