Czas wygenerowania treści 2020-11-28 18:17:09

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 394/243/III/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie:
podpisania Aneksu Nr 2 do umowy NR 1638/ZD/2008 z dnia 25 sierpnia 2008r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu

Na podstawie
art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1590 z póĽn. zm.) w związku z art.35 ust.1 pkt 5 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123 poz.776 z póĽn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 187 poz.1940 z póĽn.zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Karnówka 04-03-2009 09:39:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713