Czas wygenerowania treści 2020-11-27 15:11:27

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 322/240/III/2009 z dnia 17 lutego 2009 roku
w sprawie:
Zmiany Uchwały Nr 2945/216/III/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Działania na rok 2009 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Na podstawie
art.41, ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami), art. 27, ust. 1 ustawy z dnia 06 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z póĽ. zm.); w związku z § 5 pkt. 1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/ŚL/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-03-2009 07:32:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713