Czas wygenerowania treści 2021-06-12 12:45:09

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 397/243/III/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie:
współorganizacji XIII Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium TrzeĽwościowego na temat: Bezpieczeństwo w szkołach, profilaktyka uzależnień wśród młodzieży

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 1 ust. 1 i 2, art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 6, art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 paĽdziernika 1982 roku o wychowaniu
w trzeĽwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 roku, nr 70, poz. 473
ze zm.), Uchwały Nr II/53/4/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 paĽdziernika 2006 roku w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010, Uchwały Nr III/30/3/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Karnówka 03-03-2009 20:37:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713