Czas wygenerowania treści 2020-12-05 00:46:50

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 406/243/III/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie:
przyjęcia Okresowego planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na rok 2009

Na podstawie
art. 41, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity
z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami) oraz art. 26 ust. 1, pkt. 1i 12 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 Nr 227, poz. 1658 z póĽniejszymi zmianami).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-03-2009 12:50:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713