Czas wygenerowania treści 2020-11-27 15:42:56

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 412/243/III/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1/2009 do Umowy nr DTŚ/17/08/RU/P z dnia 13.10.2008 r. na realizację zadania: Budowa Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” - odcinek Z1 od km 11+100 do km 13+000 i odcinek Z2 od km 13+000 do km 15+800 w Zabrzu

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
/t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z póĽn. zm./


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maciej Banaś 02-03-2009 08:48:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713