Czas wygenerowania treści 2020-12-02 06:28:42

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 303/238/III/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku
w sprawie:
zmiany decyzji UDA-RPSL.10.01.00-00-002/08-00 w sprawie dofinansowania Rocznego Planu Działań na rok 2008 dla Działania 10.1 „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania” oraz zmiany decyzji UDA-RPSL.10.02.00-00-002/08-00 w sprawie dofinansowania Rocznego Planu Działań na rok 2008 dla Działania 10.2 „Działania informacyjne i promocyjne” realizowanych w ramach Priorytetu X – Pomoc techniczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 pkt. 1; art. 26 ust. 1 pkt. 5; art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006r. nr 227 poz. 1658 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-02-2009 10:17:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713