Czas wygenerowania treści 2020-12-02 23:07:01

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 319/240/III/2009 z dnia 17 lutego 2009 roku
w sprawie:
powołania Pani Olgi Grzyb na stanowisko zastępcy dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami) w związku z Art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 25 paĽdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. Nr 13 z 2001 r. poz. 123 z póĽniejszymi zmianami) oraz Rozdz. III § 5 pkt 7 Statutu Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach nadanego uchwałą nr 1016/165/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 maja 2008 r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Grzegorz Szymański 20-02-2009 10:47:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Przemysław Smyczek

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713