Czas wygenerowania treści 2021-07-30 02:56:00

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 52/230/III/2009 z dnia 20 stycznia 2009 roku
w sprawie:
potwierdzenie gotowości do zawarcia umowy delegowania zadań Agencji Płatniczej do Samorządów Województw w ramach wdrażanych działań PROW 2007 - 2013

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427), Rozporządzenie Komisji (WE) NR 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r., Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Bernyś 11-02-2009 13:32:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713