Czas wygenerowania treści 2020-12-03 15:06:25

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 97/230/III/2009 z dnia 20 stycznia 2009 roku
w sprawie:
Przyznanie dofinansowania do wniosków po rozstrzygnięciach negocjacyjnych w ramach konkursu nr 1/POKL/9.5/2008 dla Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1590 z póĽn. zm.); art. 27 ust.1 pkt 3 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 z 2006r. poz. 1658 z póĽn. zm.); Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 - Wytyczne w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z dnia 5 lipca 2007r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-01-2009 12:16:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713