Czas wygenerowania treści 2020-11-29 06:28:45

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 88/230/III/2009 z dnia 20 stycznia 2009 roku
w sprawie:
Udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Borycz Wicedyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do udzielania dotacji beneficjentom regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w zakresie zawierania i realizacji umów w ramach: Działania: 6.1, 6.2, 6.3 Priorytetu VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania: 8.1 Priorytetu VIII ,,Regionalne kadry gospodarki”, Działania: 9.3 Priorytetu IX ,, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”.

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz art. 205 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-01-2009 10:30:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713