Czas wygenerowania treści 2021-08-02 06:59:21

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 83/230/III/2009 z dnia 20 stycznia 2009 roku
w sprawie:
zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Cieszyńskim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Na podstawie
art. 41 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z póĽn. zm./, w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 19 poz. 115 z póĽn. zm./, uchwały Sejmiku Nr II/51/23/2006 z 28.08.2006r. w sprawie powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maciej Banaś 27-01-2009 09:48:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713