Czas wygenerowania treści 2021-08-02 07:20:13

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 58/230/III/2009 z dnia 20 stycznia 2009 roku
w sprawie:
ogłoszenia konkursu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Na podstawie
art. 41 ust. 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 9 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), art. 55 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j.: Dz. U. z 2007 Nr 14, poz. 89 ze zm.), Uchwały nr III/29/4/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 paĽdziernika 2008 roku w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Karnówka 25-01-2009 20:24:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713