Czas wygenerowania treści 2020-12-03 14:08:47

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 92/230/III/2009 z dnia 20 stycznia 2009 roku
w sprawie:
dokonania wyboru do dofinansowania projektu pt. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”, złożonego w ramach konkursu dla Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego, Priorytet VI – Zrównoważony Rozwój Miast, Działanie 6.1 „Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-01-2009 07:59:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713