Czas wygenerowania treści 2020-11-30 21:15:04

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 90/230/III/2009 z dnia 20 stycznia 2009 roku
w sprawie:
dokonania warunkowego wyboru do dofinansowania projektu pt. „Rewitalizacja terenu parku z przeznaczeniem na centrum wypoczynku i rekreacji w Gminie Łękawica”, złożonego w ramach konkursu dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego, Priorytet VI – Zrównoważony Rozwój Miast, Poddziałanie 6.2.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – małe miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-01-2009 07:54:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713