Czas wygenerowania treści 2021-06-22 19:42:22

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 57/230/III/2009 z dnia 20 stycznia 2009 roku
w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2009 roku - przeciwdziałanie narkomanii

Na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 2 ust. 1 pkt. 1-3, art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485 ze zm.), art. 11 ust. 1-3, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), art. 176 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Uchwały Nr III/30/3/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 oraz Uchwały Nr 3134/221/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego oraz konkursu ofert realizacji zadań z zakresu polityki społecznej przez wydziały oraz jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Karnówka 22-01-2009 11:30:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713