Czas wygenerowania treści 2020-12-02 00:37:00

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 62/230/III/2009 z dnia 20 stycznia 2009 roku
w sprawie:
przeznaczenia do oddania w najem 2 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku nr 684 w Istebnej na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, w trybie przetargu.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz § 4, 8, 9 i 10 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego przyjętych uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/48/15/2006 z dnia 22 maja 2006r. zmienionych uchwałą nr III/7/10/2007 z dnia 18 kwietnia 2007roku. a także art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 ze zm.).Metryczka informacjiWprowadzenie: Jolanta Kania 21-01-2009 12:22:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713