Czas wygenerowania treści 2021-06-22 18:06:45

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 61/230/III/2009 z dnia 20 stycznia 2009 roku
w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości o wartości powyżej 250 000 EURO i odstąpienie od przetargowego trybu oddania tej nieruchomości Górnośląskiemu Parkowi Etnograficznemu w Chorzowie w użytkowanie na czas nieoznaczony.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.), § 13 ust. 1 Zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Uchwała Nr III/27/4/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 sierpnia 2008 roku)Metryczka informacjiWprowadzenie: Jolanta Kania 21-01-2009 12:20:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713