Czas wygenerowania treści 2020-11-23 19:54:07

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2851/323/II/2005 z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie:
zawarcia aneksów do umów zawartych pomiędzy Województwem Śląskim a samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie

Na podstawie
art. 41 ust, l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 ;. roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 póz, 1590 z 2001 r. z póĽn. zm.) oraz art. 55 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 póz. 408 z póĽn. zm.) oraz uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr 11/35/2/2005 z 16
maja 2005 roku w sprawie zmiany budżetu Województwa Śląskiego na rok 2005Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-01-2007 12:03:31
Ostatnia aktualizacja: 23-01-2007 12:09:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713