Czas wygenerowania treści 2020-12-02 07:47:19

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2886/325/II/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku
w sprawie:
przekazania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwoty 800.842 zł. zakładom aktywności zawodowej, jako części brakującej kwoty, należnej od Funduszu na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w 2005r.

Na podstawie
art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. 2001r. Nr 142 poz.1590 z póĽn. zm.), art.35 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123 poz.776 z póĽn. zm.), Uchwały Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr 376/2005 z dnia 30 czerwca 2005r. oraz Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/42/20/2005 z dnia 19.12.2005r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-01-2007 09:37:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713