Czas wygenerowania treści 2020-11-28 20:34:52

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2910/326/II/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku
w sprawie:
zmiany uchwały nr 2670/317/2005 z dnia 24.11.2005 roku w sprawie ogłoszenia konkursu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie, o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 41 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 142 póz. 1590 z 2001 r. z póĽn. zm.) oraz art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 póz. 408 z póżn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 19-01-2007 12:18:27
Ostatnia aktualizacja: 23-01-2007 14:45:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713