Czas wygenerowania treści 2020-12-03 08:49:21

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2812/321/II/2005 z dnia 8 grudnia 2005 roku
w sprawie:
w sprawie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie robót budowlanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie
art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1590 z póĽn. zm.) w związku z art.35 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123 poz.776 z póĽn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 187 poz. 1940)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 16-02-2006 12:16:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713