Czas wygenerowania treści 2020-12-03 02:19:49

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2815/321/II/2005 z dnia 8 grudnia 2005 roku
w sprawie:
zawarcia aneksu do umowy dotacji nr 911/ZD/2005 z 19.07.2005 roku z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami) oraz art. 55 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z póĽniejszymi zmianami)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 16-02-2006 11:58:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713