Czas wygenerowania treści 2020-11-28 05:56:24

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2808/321/II/2005 z dnia 8 grudnia 2005 roku
w sprawie:
umorzenia pozostającej do spłaty kwoty pożyczki udzielonej Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku - Białej, umową nr 1364/ZD/2003 z dnia 10.12.2003 roku

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą nr II/38/18/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Województwa Śląskiego z tytułu spłaty pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej do dnia 31.12.2004 roku


Metryczka informacjiWprowadzenie: 16-02-2006 11:54:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713