Czas wygenerowania treści 2020-11-28 08:13:57

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2957/328/II/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie:
zmiany uchwały Zarządu z dn. 20 stycznia 2005 r. Nr 98/222/II/2005 dotyczącej przyjęcia do realizacji Ramowego Planu Realizacji Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa na rok 2005 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽn.zm.), art. 11 ust.3 pkt 2 i ust. 5 Ustawy o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116 poz. 1206 z dnia 24 maja 2004r.), § 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 1 lipca 2004 w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. nr 166, poz.1745), § 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 z dnia 25 sierpnia 2004r. ( Dz.U. .Nr 200, poz. 2051)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-01-2006 08:57:18
Ostatnia aktualizacja: 18-01-2006 13:42:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Elżbieta Bieńkowska
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713