Czas wygenerowania treści 2020-12-05 01:14:36

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2946/327/II/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku
w sprawie:
ustalenia jednorazowej nagrody pieniężnej dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami /, oraz w nawiązaniu do§ 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 61, poz. 708 z póĽniejszymi zmianami/.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-01-2006 10:19:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713