Czas wygenerowania treści 2020-11-30 12:00:50

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2861/323/II/2005 z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie:
ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie i przyjęcia treści ogłoszeń.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.), art. 36 a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z póĽn. zm.) oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania,
w tym organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. z 2003 r., Nr 84, poz. 779).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 09-01-2006 15:11:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713