Czas wygenerowania treści 2020-12-03 08:22:13

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2927/326/II/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku
w sprawie:
przyznania nagród szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla Pani Marii Barteckiej-Straszny dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej oraz Panu Henrykowi Szczotce dyrektorowi Zespołu Szkół specjalnych w Skoczowie.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112 z póĽn. zm.),


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 09-01-2006 15:05:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713