Czas wygenerowania treści 2020-11-28 09:02:27

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2948/327/II/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku
w sprawie:
zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 107/KT/2005 z Gminą Świętochłowice na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowania pn.„Projekt budowlany połączenia miejskiego układu drogowego w zachodniej części Świętochłowic z Drogową Trasą Średnicową”

Na podstawie
art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / j. t. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z póĽn. zm./ oraz art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z póĽn. zm./


Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-01-2006 11:00:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713