Czas wygenerowania treści 2020-12-01 02:38:09

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2947/327/II/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku
w sprawie:
zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami /, w związku z § 5 ust.4 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie nadanego Uchwałą Nr 744/ 348/2002 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4.07.2002 r. z póĽniejszymi zmianami.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-01-2006 09:38:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713