Czas wygenerowania treści 2020-12-02 19:07:37

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2919/326/II/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku
w sprawie:
rozłożenia na raty zapłaty na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach pozostałej kwoty z kary pieniężnej nałożonej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na Pana .......................... zam. przy ................................................, z tytułu przekroczenia dopuszczalnego nacisku osi pojazdu w ruchu po drodze wojewódzkiej 408

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z póĽn. zm./, w nawiązaniu do art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz. U. Nr 204 z 2004 r. poz. 2086 póĽn. zm./ oraz Uchwały Nr II/22/30/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w ich spłacaniu oraz wskazania organów do tego uprawnionych


Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-01-2006 14:33:27
Ostatnia aktualizacja: 05-01-2006 14:35:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713