Czas wygenerowania treści 2020-12-02 20:30:37

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1110/162/II/2004 z dnia 1 lipca 2004 roku
w sprawie:
zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 776/151/II/2004 z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie udzielenia bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Rybniku przy ul. Janiego 17a, stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz zatwierdzenia cen sprzedaży nieruchomości lokalowych po zastosowaniu bonifikat

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, Nr 46, poz. 543 ze zm.), Uchwałą Nr II/8/10/2003 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, oraz Uchwałą Nr 1475/91/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 paĽdziernika 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr 925/60/II/2003 z dnia 10 lipca 2003 roku.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Pniak 04-01-2006 10:06:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713