Czas wygenerowania treści 2020-11-25 20:06:51

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1424/176/II/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 roku
w sprawie:
zmiany uchwały własnej nrl 648/99/11/2003 z dnia 27,11.2003 r. w sprawie ustalenia ogólnych zasad stosowania cen minimalnych za usługi i materiały reprodukcyjne i informatyczne związane z obsługą wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz cen minimalnych sprzedaży wydawnictw kartograficznych w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.

Na podstawie
art.41 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 póz. 1590 z 2001r. z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Pniak 04-01-2006 09:17:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713