Czas wygenerowania treści 2021-07-30 03:57:30

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2901/325/II/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku
w sprawie:
zatwierdzenia Aktualizacji programu rzeczowo - finansowego na 2005 r. dla Projektu „Centrum Sztuki Filmowej - przebudowa i adaptacja kina Kosmos w Katowicach” oraz podpisania Aneksów do umów związanych z przekazaniem przez Samorząd Województwa Śląskiego dotacji na w/w zadanie. .

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1590 z póĽn. zmianami).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Krzysztof Piotrowski 03-01-2006 09:09:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713