Czas wygenerowania treści 2020-12-05 23:54:01

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1350/247/II/2005 z dnia 30 lipca 2005 roku
w sprawie:
Zmiany uchwały własnej Zarządu Województwa Śląskiego nr 949/263/11/2005 z dnia 02.06.2005r. w sprawie: Zatwierdzenia Założeń do programu prac urządzeniowo - rolnych dla Województwa Śląskiego, Zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo finansowego w zakresie programowania i koordynacji prac urządzeniowo - rolnych dla Gmin Kłomnice i Kruszyna w roku 2005.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa(tekst jednolity Dz. U, z 2001 roku Nr 142, póz, 1590 z póĽn. zm.), w związku żart, 7c pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 100 póz. 1086 z póĽn, zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Pniak 30-12-2005 11:03:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713