Czas wygenerowania treści 2021-05-09 14:51:47

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2929/326/II/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku
w sprawie:
przyjęcia zaktualizowanych na 2005 rok Ramowych Planów Realizacji Działań 1.2 i 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.01.142.1590 z póĽn. zm.), uchwały Nr I/20/8/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz art. 8 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-12-2005 09:37:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713