Czas wygenerowania treści 2020-11-28 19:58:22

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1825/287/II/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 roku
w sprawie:
zawarcia umowy na świadczenie usługi gastronomicznej przez Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 22 sierpnia 2005 w związku z Posiedzeniem Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu i przeznaczenie na ten cel kwoty 400,00zł (słownie: czterysta złotych 00/100).

Na podstawie
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1590 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-12-2005 12:40:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Elżbieta Bieńkowska

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713