Czas wygenerowania treści 2020-12-06 01:47:43

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2940/326/II/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku
w sprawie:
upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania i podpisania, w imieniu Województwa Śląskiego, protokołów zdawczo-odbiorczych nieruchomości położonej w Pyrzowicach

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkł 2 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 200Ir.,Nr 142. póz. 1590 z póĽn. zm.)Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Pniak 28-12-2005 11:26:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713