Czas wygenerowania treści 2021-08-02 06:49:08

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2928/326/II/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku
w sprawie:
Zatwierdzenia zmian w wybranym do dofinansowania przez Zarząd Województwa wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. nr 142/01/1590 z póĽn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. 2005 nr 137 poz. 1153), Załącznik nr 4, § 17 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny ( z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-12-2005 14:38:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Elżbieta Bieńkowska

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713