Czas wygenerowania treści 2020-12-01 09:11:09

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2865/323/II/2005 z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie:
podpisania aneksu nr 2 do Porozumienia nr 72/IW/2005 zawartego z Powiatem Cieszyńskim o współfinansowaniu w roku 2005 zadania p.n. Szpital Śląski w Cieszynie - modernizacja i rozbudowa - dział zabiegowo - diagnostyczny - I etap, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006

Na podstawie
art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Krzysztof Piotrowski 23-12-2005 12:21:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713