Czas wygenerowania treści 2020-12-01 07:28:01

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2908/325/II/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku
w sprawie:
Powołania Komisji otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 i art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽn.zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873), uchwała nr 4/217/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 04.01.2005 roku w sprawie „Zasad powoływania, składu i trybu pracy komisji otwartych konkursów odert na zadania publiczne Województwa Śląskiego”.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Renata Sitko 22-12-2005 08:48:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713