Czas wygenerowania treści 2020-12-03 07:49:26

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2885/325/II/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na likwidację składników majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.01.142.1590 z póĽn. zm.), w związku z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.91.91.408 z póĽn. zm.) oraz w nawiązaniu do § 6 ust. 2 lit. a Zasad zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej określonych w Uchwale Nr 1399/85/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 paĽdziernika 2003 r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-12-2005 07:55:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713