Czas wygenerowania treści 2020-11-24 18:17:12

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2826/323/II/2005 z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie:
zawarcia Aneksu do Porozumienia nr OR.I.2222/141/04 (333/OS/2004) z Gminą Pawłowice, dotyczącego współpracy podczas realizacji zadania p.n. „Modernizacja koryta cieku Pielgrzymówka w km 1+998 ÷ 4+120 II etap, gm. Pawłowice”

Na podstawie
art. 41 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity - Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽn. zmianami)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-12-2005 14:38:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713