Czas wygenerowania treści 2020-12-03 02:18:43

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 160/225/II/2005 z dnia 1 lutego 2005 roku
w sprawie:
przyjęcia wzoru umowy zlecenia zawieranej z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. t.j. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z p.zm.) w związku z art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 z p.zm.) oraz § 14 ust.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r.
Nr 260, poz. 2593)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-12-2005 10:17:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713