Czas wygenerowania treści 2020-12-05 06:37:32

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2820/321/II/2005 z dnia 8 grudnia 2005 roku
w sprawie:
zawarcia aneksu nr 1 do Umowy Nr 498/KT/2005 dotyczącej wykonywania przez „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Śląskim.

Na podstawie
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z póĽn. Zm.) w związku z art. 40 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-12-2005 14:56:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713