Czas wygenerowania treści 2020-12-05 01:10:42

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1437/277/II/2005 z dnia 14 lipca 2005 roku
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. t.j. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z p.zm.) w związku z art. 9g ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. t.j. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z p.zm.) oraz § 10-15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.
z 2004r. Nr 260, poz. 2593)Metryczka informacjiWprowadzenie: 13-12-2005 10:32:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713